Fast accesses

2018年5月10至13日,廣州

展會運作

大會承建商 - 廣東頂美展覽工程有限公司

特裝工程聯繫
譚豔青小姐
電話:+86 20 8354 8795
電郵:dmake-oc@ste.cn

主場承運商 - 保昌國際貨運有限公司

國內展品運輸
 
聯絡人: 莫國興先生       
電話: +86 20 2883 5008       
傳真: +86 20 2883 5001       
電郵: david.mo@exhibition.baltrans.com 

國外展品運輸

 
聯絡人: 葉靜雯小姐 / 陈柏涛先生       
電話: +852 2798 6628 / 3420 5419       
傳真: +852 2796 5606          
電郵: verby.yip@exhibition.baltrans.com / chris.chan@exhibition.baltrans.com

 

主場承運商 - 上海欣越國際貨物運輸代理有限公司

國內展品運輸
 
聯絡人: 梁永成先生       
電話: +86 20 8906 0996   
傳真: +86 20 8904 0219       
電郵: james.liang@go-express.com.cn    

國外展品運輸
 
聯絡人: 蘇豔婷小姐 / 严洁萍小姐     
電話: +86 20 8904 0711     
傳真: +86 20 8904 0219       
電郵: christina.su@go-express.com.cn / rebecca.yan@go-express.com.cn

大會指定旅行社 - 廣州交易會國際旅行有限公司

聯絡人: 郭文君小姐 / 黃鍵鋒先生    
電話: +86 20 8926 8102 / 8926 8105
傳真: +86 20 8926 8103 
電郵: 570830938@qq.com / 2907760117@qq.com
 

大會臨時員工供應商 - 广州市欧文思翻译服务有限公司

聯絡人: 祝小姐 / 王小姐      
電話: +86 20 3416 7686 / 139 2270 6465  
傳真: +86 20 3416 7585   
電郵: sales@gzfanyi.com / 774793326@qq.com